Kompleksowa obsługa roszczeń z tytułu spłaty kredytów CHF

Bezpłatna analiza
umowy

PROFESJONALNA OBSŁUGA PRAWNA

ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z PROFESJONALISTÓW

Skontaktuj się z nami

Na zdjęciu: radca prawny Mateusz Płudowski

KANCELARIA

Kancelaria LexCHF od ponad 7 lat prowadzi działania w zakresie wsparcia prawnego dla „Frankowiczów” – osób związanych z bankiem umową kredytu indeksowanego lub deminowanego do franka szwajcarskiego.

Lata doświadczeń oraz tysiące przeanalizowanych umów kredytowych pokazują, że w niemalże każdej takiej umowie kredytobiorcy narażeni zostali na zawyżenie zobowiązania wobec banku z uwagi na zastosowanie w nich niedozwolonych klauzul.

Nasza kancelaria kompleksowo obsługuje zagadnienia związane z neutralizacją skutków zawartych umów kredytowych, co sprowadza się zarówno do inicjowania postępowań reklamacyjnych oraz sądowych, jak i udzielania ochrony prawnej w przypadku wniesienia przez bank pozwu w związku z unieważnieniem umowy kredytowej.

Odtwórz wideo

Kancelaria w mediach

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA POZWANIE BANKU?

1

Przywrócenie stabilizacji finansowej
Przeciętna rata kredytu zaciągniętego we franku szwajcarskim to comiesięczna niewiadoma uzależniona od nieustannie rosnącego kursu tej waluty. Pomagamy kredytobiorcom w unieważnieniu/odfrankowieniu umowy kredytowej co bezpośrednio wpływa na poprawę ich sytuacji finansowej oraz wiąże się ze znacznym obniżeniem zadłużenia lub zakończeniem spłaty.

2

Obniżenie rat spłaty kredytu
W wyniku naszych działań, kredytobiorcy, których umowy ulegną tzw. "odfrankowieniu" mogą liczyć na zmniejszenie dotychczas spłacanych rat średnio o 50% miesięcznie. Korzyści odnoszą się także do znacznego zmniejszenia salda kredytu.

3

Zwrot nadpłat z tytułu spłaty kredytu
Niezależnie od przyjętego kierunku działania (unieważnienie albo odfrankowienie umowy) przeciętny Frankowicz po wygranej sprawie odzyskuje zwrot nadpłaconych rat w wysokości około 30% dotychczas dokonanych wpłat.

DROGA DO WYGRANEJ Z BANKIEM

1. Analiza umowy kredytowej

Analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie analizujemy Państwa umowę kredytową celem identyfikacji występujących w niej klauzul abuzywnych.

2. Nawiązanie współpracy

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Zaproponujemy elastyczne warunki współpracy, która pomoże ustabilizować Państwa sytuację finansową. Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty (w tym pełnomocnictwo do reprezentacji Państwa interesów). Na każdym etapie prowadzenia sprawy mogą Państwo skontaktować się ze specjalnie dedykowanym Państwu opiekunem.

3. rozpoczęcie działań wobec banku

rozpoczęcie działań wobec banku

Wystąpimy w Państwa imieniu z reklamacją produktu kredytowego do banku wraz z wnioskiem o przekazanie szczegółowej dokumentacji kredytowej. Na tym etapie zostanie przerwany bieg terminu przedawnienia. W procesie komunikacji z bankiem biorą udział nasi prawnicy, którzy na bieżąco informują Państwa o postępach w sprawie.

4. SPRAWA SĄDOWA

SPRAWA SĄDOWA

Sporządzimy pozew i wystąpimy z powództwem na drogę postępowania sądowego, reprezentując Państwa interesy przez cały czas jego trwania. Współpracujemy z jedną z najlepszych kancelarii prawnych specjalizujących się w sporach dotyczących umów kredytów CHF w Polsce. Nasi prawnicy to uznani eksperci często komentujący sytuację Frankowiczów w mediach.

WYROKI NASZEJ KANCELARII

POSTĘPY FRANKOWICZÓW - ROK 2021

Ponad

3700

spraw wygranych
przez kredytobiorców

WSPÓŁCZYNNIK

80 %

WYGRANYCH
SPRAW

Skontaktuj się z nami